INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY

Informujemy,że w dniach od:

– 26 lutego w miejscowości Mechlin ul. Dąbrowska
– 27 lutego do 1 marca w miejscowości Śrem na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej i innych budynkach wielololokalowych na terenie miasta oraz podmiotach gospodarczych, 

w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.