Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Zbrudzewo, Orkowo, Niesłabin

Informujemy, że w dniach od 4 do 20 czerwca 2024 roku w miejscowości Zbrudzewo, Orkowo oraz Niesłabin, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.