Akcja protestacyjna

Dramatyczna sytuacja finansowa, w jakiej znalazły się Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla obywateli oraz brak dialogu ze strony Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej RZGW), zmusza nas do działania. W związku z powyższym, związki zawodowe działające w spółkach wodno-kanalizacyjnych wspólnie z zarządami  podjęły decyzję o oflagowaniu obiektów firm, od 13 lutego 2023 r. do odwołania, w akcie protestu przeciwko działaniom RZGW w Poznaniu, który masowo, negatywnie rozpatruje wnioski spółek wodociągowo – kanalizacyjnych o zmianę obowiązujących taryf.

Branża wodno-kanalizacyjna, jako jedyna została w Polsce pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w obecnej, trudnej, bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju. Tym samym przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne znalazły się w zapaści finansowej, nie tylko z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazu, a przede wszystkim energii elektrycznej. Sytuacja ta może w najbliższym czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej firm zajmujących się produkcją i dystrybucją wody oraz odbiorem ścieków. W konsekwencji tego pojawią się nie tylko problemy remontowe i inwestycyjne, ale również dokuczliwe dla odbiorców obniżenie niezawodności i jakości usług.

W trosce o godne warunki płacy i pracy dla pracowników spółki, jak również zapewnienie jakości świadczonych usług, domagamy się prac i dialogu nad szybkim i opartym na przepisach prawa odblokowaniu procedury zmiany taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o zatwierdzanie nowych taryf, które uwzględniać będą uzasadnione koszty zgodnie z art. 24. tej ustawy. Brak racjonalności i zgodnych z przepisami prawa działań ze strony RZGW grozi ogromnymi i coraz bardziej realnymi konsekwencjami w postaci zagrożenia w dostawie i jakości wody oraz odbiorze ścieków – usług świadczonych przez spółki wodociągowo – kanalizacyjne na rzecz mieszkańców.