Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Kaleje, Luciny i Mechlin

Informujemy, że w dniach od 2 września do 30 września 2022 roku w miejscowości Kaleje, Luciny i Mechlin, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.