Informacja dla mieszkańców miejscowości Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi pogorszonych warunków dostaw wody na terenie gminy Brodnica informujemy, że sytuacja ta jest konsekwencją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Inwestorem tej inwestycji jest Urząd Gminy w Brodnicy.

W ramach ww. przedsięwzięcia, w końcu marca br., stacja uzdatniania wody w Piotrowie, dotychczas eksploatowana przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., została wyłączona z eksploatacji. W pierwszym etapie inwestycji, wykonawca prac działający na zlecenie Gminy Brodnica, zdemontował układ technologiczny stacji, po czym wykonana została tymczasowa stacja uzdatniania wody, której zadaniem ma być dostarczanie wody w obszarze obsługiwanym przez SUW w Piotrowie w okresie montażu układu technologicznego docelowej stacji uzdatniania wody.

Aby zapewnić jakiekolwiek dostawy wody do obszaru zasilanego z SUW w Piotrowie, Spółka umożliwiła zasilanie sieci wodociągowej na tym terenie wodą z należącej do Spółki stacji uzdatniania w Gaju. Konsekwencją takiego rozwiązania jest niestety pogorszenie warunków dostaw wody do miejscowości: Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka, dotychczas zasilanych wodą z SUW w Gaju, a tymczasowo  – z sieci wodociągowej w Szymanowie (SUW w Śremie).

Stan taki utrzymywać się będzie do chwili uruchomienia dostaw wody przez tymczasową stację uzdatniania wody w Piotrowie. Wówczas nie będzie potrzeby wspierania jej sieci wodociągowej dostawami wody z SUW w Gaju, która trafiać będzie ponownie do miejscowości: Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Warunkiem uruchomienia stacji tymczasowej jest osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych wody uzdatnionej, zarówno fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Dotychczas wykonawca prac modernizacyjnych nie uzyskał należytych parametrów jakościowych wody.

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zaznacza, że nie jest ani inwestorem, ani też wykonawcą inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Spółka nie odpowiada również za uruchomienie tymczasowego układu uzdatniania wody.