Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Wyrzeka

Informujemy, że w dniach od 24 stycznia do 4 lutego 2022 roku w miejscowości Wyrzeka, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.