Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności.

 

Zamówienie realizowane jest przez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/374755

 

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.         załączniki do SIWZ

4. powiadomienie o zmianach w SIWZ

5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia