Komunikat Zarządu Spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Spółki

dla Klientów oraz podmiotów współpracujących

wydany w zakresie działań służących

przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

 

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne Pracowników oraz Klientów Spółki, w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz uwzględniając czasowy brak dostępności w firmie pełnej obsady pracowników korzystających między innymi z praw przysługujących z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2020 roku, poz. 374), informuję o podjęciu przez Spółkę następujących działań obowiązujących

od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku z możliwością wydłużenia terminu:

 1. Wstrzymaniu bezpośredniej obsługi i Klientów we wszystkich działań Spółki, w tym Dziale Obsługi Klienta (m.in. umowy, rozliczenia, odbiór faktur), Dziale Inwestycji i Rozwoju (m.in. wydawanie opinii warunków technicznych, zapewnień dostaw wody, uzgadnianie dokumentacji projektowych), Dziale sieci i urządzeń przesyłowych (m.in. umowy dotyczących wykonania przyłączy, inne zgłoszenia), Laboratorium Badania Wody i ścieków (m.in. dostarczanie próbek), Dziale Oczyszczalni ścieków (umowy na odbiór w stacji zlewnej).
  Prosimy o załatwienie wszelkich spraw wskazanych powyżej w formie poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie w poniższy sposób:
  • Śremskie  Wodociągi sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63 – 100  Śrem; e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl,
   tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459
  • Wnioski i formularze w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej https://www.sremskiewodociagi.pl/strefa-klienta/wnioski-i-formularze-do-pobrania/.
  • Dział Obsługi Klienta – e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl, tel. 506 709 252 oraz przez EBOK www.ebok.sremskiewodociagi.pl
  • Dział Inwestycji – tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 141
  • Dział sieci i urządzeń przesyłowych – 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 136
  • Zgłaszanie awarii wod-kan – tel. 994
  • Laboratorium Wody tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 146
  • Laboratorium ścieków te. 61 28 30 737

2. Kasa Spółki jest nieczynna. Prosimy o regulowanie zobowiązań finansowych za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach do tego przeznaczonych (bank, poczta).

3.  Odczyty zdalne wodomierzy będą dokonywane na bieżąco.

4. Dokumenty składane w formie papierowej podlegają 48 godzinnej kwarantannie, co może wpłynąć na wysłużenie procesu wydawania dokumentów.

Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy realizację dostaw wody w wymaganej ilości, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Prosimy Państwa o zrozumienie podjętych działań w zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Spółki i jej obiektów oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla Pracowników i Klientów Spółki.