Nabór na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Spółka Śremskie Wodociągi poszukuje pracownika na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty prosimy kierować do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adres e- mail: poczta@sremskiewodociagi.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Parkowej 8, w Śremie.

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą urządzeń oczyszczalni ścieków oraz utrzymaniem ich w czystości, sprawności i porządku, w tym kontrolowanie pracy:
 • kraty schodkowej, dokonywanie higienizacji skratek i ich usuwanie na miejsce czasowego gromadzenia,
 • osadników wstępnych z klarownikami,
 • dmuchaw napowietrzających reaktory biologiczne,
 • bioreaktorów i stacji dozowania koagulantów (PIX),
 • przepompowni , studni pomiarowych i kontrolnych,
 • osadników wtórnych,
 • wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), odsiarczalni i zbiornika gazu,
 • zbiornika buforowego z rasa osadową,
 • poletek odkładczych osadu i poletek gromadzenia skratek i piasku.
 1. Wykonywanie prac porządkowych na placach, drogach, i trawnikach obiektu oczyszczalni ścieków.
 2. Kontrolowanie pracy systemów monitorujących prawidłowość pracy infrastruktury kanalizacyjnej i ściekowej,
 3. Wykonywanie prac remontowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków.
 4. Kontrolowanie prawidłowości korzystania przez firmy dowożące ścieki z urządzeń punktu zlewnego.
 5. Nadzorowanie obiektu oczyszczalni i zapobieganie obecności na obiekcie osób nieupoważnionych.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • dyspozycyjności (dyżury awaryjne),
 • wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia średniego technicznego,
 • prawa jazdy kat. B (mile widziany staż w prowadzeniu pojazdów),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży wodno- kanalizacyjnej,

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. zawartych  w aplikacji CV w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym