Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/10/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/10/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN” z siedzibą w Koninie (62-050) ul. Szarych Szeregów 15. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 27 lipca 2016 roku.

Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:
1. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN”; 62-500 Konin, ul. Szarych Szeregów 15
P1(C) = (152.084,14 : 152.084,14) × 100 × 0,90 = 90,00
P1(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P1= 90,00 + 7,14 = 97,14

2. FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna; 63-210 Żerków, ul. Górki 5B
P2(C) = (152.084,14 : 195.879,34) × 100 × 0,90 = 69,88
P2(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P2= 69,88 + 10,00 = 79,88

3. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier; 63 – 100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P3(C) = (152.084,14 : 189.809,32) × 100 × 0,90 = 72,11
P3(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P3 = 72,11 + 10,00 = 82,11

4. KANWOD Wiesław Tarczyński; 62-590 Golina, Węglew 218
P4(C) = (152.084,14 : 229.372,91) × 100 × 0,90 = 59,67
P4(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P4 = 59,67 + 10,00 = 69,67

5. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
P5(C) = (152.084,14 : 208.863,02) × 100 × 0,90 = 65,53
P5(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P5 = 65,53 + 10,00 = 65,53

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 25 sierpnia 2016 roku.