Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100) ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 22 lipca 2016 roku.
Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

1. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN”; 62-500 Konin, ul. Szarych Szeregów 15
P1(C) = (349.202,52 : 375.982,08) × 100 × 0,90 = 83,59
P1(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P1= 83,59 + 7,14 = 90,73

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JUSKOWIAK Helena Juskowiak; 63-708 Rozdrażew, Nowa Wieś 123
P2(C) = (349.202,52 : 394.552,84) × 100 × 0,90 = 79,66
P2(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P2= 79,66 + 10,00 = 89,66

3. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier; 63 – 100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P3(C) = (349.202,52 : 349.202,52) × 100 × 0,90 = 90,00
P3(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P3 = 90,00 + 10,00 = 100,00

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak; 64-020 Czempiń, ul. Fl. Marciniaka 8
P4(C) = (349.202,52 : 479.020,25) × 100 × 0,90 = 65,61
P4(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P4 = 65,61 + 10,00 = 75,61

5. KANWOD Wiesław Tarczyński; 62-590 Golina, Węglew 218
P5(C) = (349.202,52 : 449.196,58) × 100 × 0,90 = 69,97
P5(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P5 = 69,97 + 10,00 = 79,97

6. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
P6(C) = (349.202,52 : 496.820,69) × 100 × 0,90 = 63,26
P6(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P6 = 63,26 + 10,00 = 73,26

7. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JANTER; 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200
P7(C) = (349.202,52 518.004,03) × 100 × 0,90 = 60,67
P7(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P7 = 60,67 + 7,14 = 67,81

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 23 sierpnia 2016 roku.