Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nr ZP/09/2016 na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

Zgodnie z § 62 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/09/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna.
Powodem unieważnienia postępowania jest spełnienie przyczyny, o której mowa w § 61 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., tj. niezłożenie żadnej oferty w terminie przewidzianym w ogłoszeniu z dnia 27 lipca 2016 roku.