Przetarg nieograniczony na przebudowę oczyszczalni ścieków w Śremie

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.