Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/1/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:Treść zapytania nr 1:
Czy paliwo (Olej Napędowy) dostarczane do siedziby Zamawiającego będzie rozliczane w temperaturze referencyjnej 15 oC czy w temperaturze rzeczywistej?

Treść odpowiedzi nr 1:
Olej napędowy dostarczany do siedziby Zamawiającego rozliczany będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC.