Zamówienie nr ZP/3/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie nr ZP/3/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie realizowane jest przez platformę zakupową:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/337784

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedź na zapytanie
 4. Powiadomienie o zmianie SWIZ
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja ujednolicona)
 6. Wzór umowy (wersja zmieniona)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Ogłoszenie o zmianie zamówienia
 9. Powiadomienie o zmianie SIWZ
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja ujednolicona)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Powiadomienie o zmianie SWIZ
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wszelkie informacje dostępne na http://sremskiewodociagi.buletyn.net