Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń, w których zainstalowane są wodomierze. Powyższe czynności zmniejszą ryzyko awarii, nie narażając Państwa na poniesienie strat i kosztów ich usunięcia.

 

Co należy zrobić?

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i urządzenia wodociągowe, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone oraz czy są dokładnie zamknięte,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną tj. pianka, styropian lub inny materiał termoizolacyjny nie chłonący wody, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu stanu wodomierza,
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ogrzewane odpowiednio zaizolować,
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeżeli dojdzie do awarii, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994 bądź 61 28 30 131. W takiej sytuacji dokonamy naprawy urządzeń, jednak jest to usługa odpłatna.