Utrudnienia związane z otrzymywaniem e-faktur

Szanowni Klienci,

W związku z sygnałami jakie otrzymujemy od Państwa o niedostarczaniu, przesyłanych drogą elektroniczną, faktur za usługi Spółki informujemy, że to wynik stosowanych przez operatorów zabezpieczeń posiadaczy adresów e-mail’owych przed uporczywym nękaniem ich różnymi ofertami. Aby problem rozwiązać, należy w Państwa poczcie e-mail dodać do „zaufanych odbiorców” adres poczty e-mail pracownika Spółki, z którego faktury te wysyłamy: j.cieslak@sremskiewodociagi.pl

Problem ten dotyczy przede wszystkim odbiorców poczty z domeną „gmail”. W przypadku posiadaczy domen „wp” i „o2” faktury mogą trafiać do folderu „OFERTY” (to też zależne od operatorów komórkowych). Prosimy o jego sprawdzanie, tam mogą być gromadzone faktury Spółki.