Sprzedaż agregatów prądotwórczych

Spółka Śremskie Wodociągi sp z o.o. wystawia na sprzedaż 2 agregaty prądotwórcze:

 

Agregat prądotwórczy „ZMIN Warszawa”:

Typ: 24ZPP 16H6
Ciężar: 3 300 kg
Moc: 100 kW (400/230V)
Obr/min: 1 500
Rodzaj prądu: trójfazowy zmienny
Częstotliwość: 50 Hz
Rok produkcji: 1974
nr. fabryczny: 10677
rodzaj paliwa: ON

Ze względu na wiek urządzenia wymagane jest wykonanie prac remontowych.

Telefon kontaktowy: +48 795 570 844

 

 

Agregat prądotwórczy „PZL- Andrychów”:

Typ: ZE 400/11
Ciężar: 1 500 kg
Moc: 44 kW
Obr/min: 1 500
Rodzaj prądu: trójfazowy zmienny
Częstotliwość: 50 Hz
Rok produkcji: 1982
nr. fabryczny: 7205
rodzaj paliwa: ON

Ze względu na wiek urządzenia wymagane jest wykonanie prac remontowych.

Telefon kontaktowy: +48 604 440 701

Oferty z określeniem proponowanej ceny zakupu należy składać do dnia 07 lutego 2020 r w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

– “oferta na zakup agregatu ZMIN Warszawa”

– „oferta na zakup agregatu PZL Andrychów” .

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.