Informacja o przerwie w dostawie wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej w miejscowości Mateuszewo, gmina Śrem, planowana jest przerwa w dostawie wody.

Możliwe będą spadki ciśnienia lub krótkotrwałe przerwy w dostawie wody dla odbiorców z miejscowości Mateuszewo, Luciny, Kaleje w dniu 3 sierpnia 2015 roku w godzinach 800 – 1200.