Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie

Pod koniec 2016 roku dokonano zmiany sposobu transportu ścieków z prawobrzeżnej części Gminy Śrem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w jej lewobrzeżnej części. Celem realizacji przedsięwzięcia było wyeliminowanie eksploatowanego 38 letniego rurociągu tłocznego, wykonanego z rur żeliwnych, który wykazywał znaczne zużycie techniczne a na odcinku kolizji z korytem rzeki Warty podwieszony był pod konstrukcją mostu.

Mimo dokonywania bieżących napraw, z uwagi na zużycie techniczne materiału, dochodziło do rozszczelnień rurociągu i przecieków, co stwarzało istotne ryzyko zanieczyszczenia wód rzeki Warty. Rurociąg narażony też był na ewentualne uszkodzenia mechaniczne a jego izolacja termiczna niszczona przez ptaki zagrażała przy niskich temperaturach powietrza i mniejszym natężeniu przepływu ścieków, w godzinach nocnych, ich zamarznięciem. Uwarunkowania te  spowodować mogły zakłócenia pracy układu odbioru dobowo ok. 700 m3 ścieków z prawobrzeżnej części miasta i gminy Śrem obsługującego ok. 7 600 mieszkańców.

Wobec tego podjęto decyzję o budowie nowego rurociągu tłocznego pod dnem rzeki, który przejmie rolę opisanego powyżej. Zastosowano rozwiązanie polegające na ułożeniu przeciskiem sterowanym dwóch równoległych zgrzewanych przewodów tłocznych o średnicach 250 mm każdy w rurach osłonowych o średnicy 315 mm, 5 m poniżej dna rzeki. Rurociąg wyposażono w komory rewizyjne oraz komory odpowietrzająco – napowietrzające, które zapewniają jego w pełni sprawną eksploatację.  W komorach rewizyjnych, usytuowanych na końcach rurociągów zabudowano  czyszczaki rewizyjne z zaworami hydrantowymi oraz szybkozłączami strażackimi, a także zasuwy odcinające ze stali nierdzewnej. Celem montażu tej armatury było umożliwienie przeczyszczenia rurociągów w przypadku utraty ich drożności, a tym
samym zapewnienie bezawaryjności ich pracy.

Zastosowanie przewodów tworzywowych charakteryzujących się zdecydowanie mniejszą chropowatością powierzchni wewnętrznej w stosunku do zlikwidowanego rurociągu, spowoduje zmLogo b. podpniejszenie oporów hydraulicznych przepływu ścieków, mniejszą wymaganą wysokość hydraulicznego ich podnoszenia w przepompowni, co pozwoli dodatkowo na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 25%.

Całkowity koszt netto realizacji przedsięwzięcia to ponad 970 tys. zł finansowane w kwocie 901,5 tys. zł pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.

Stan techniczny starego rurociągu umiejscowionego pod mostem:

DSCF3421

DSCF3425

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Warty:

201608_045

20160823_133116

Remont przepompowni ścieków na ul. ks. J. Popiełuszki

IMG_0387

DSCF2574