Modernizacja sieci wodociągowej w Binkowie

W dniach od 8 do 10 września br. w miejscowości Binkowo, w godz. od 7.00 do 15.00, może dochodzić do chwilowych przerw w dostawie wody. Jest to związane z budową chodnika i koniecznością wykonywania przy tej okazji interwencyjnych prac przy sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.