Komunikat w zakłóceniach w dostawie wody

W związku z planowaną przez Gminę Śrem przebudową drogi w Śremie – ul. Wielka Rzeźnicka, Spółka przystąpiła do koniecznych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się w obrębie pasa drogowego. W związku z powyższym w dniach 20 i 21 października od godziny 800 do 1500 wystąpić mogą przerwy w dostawach wody. Przerwami w dostawach wody objęta będzie ulica Wielka Rzeźnicka.

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.