Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W związku z planowaną przez Gminę Śrem, do sierpnia 2019 roku, przebudową dróg w Śremie – rejon ul. Stary Rynek, Spółka przystąpiła do koniecznych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się w obrębie pasa drogowego. W związku z powyższym w dniach od 3 do 18 kwietnia od godziny 900 do 1500 wystąpić mogą przerwy w dostawach wody. Przerwami w dostawach wody objęta będzie ulica Stary Rynek, Targowa, Mała Łazienkowa, Łazienkowa, Piaskowa oraz Młyńska.

 

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.