Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W związku z planowaną przez Gminę Śrem przebudową dróg w Śremie – rejon ul. Wyszyńskiego, Spółka przystąpiła do koniecznych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się w obrębie pasa drogowego. W związku z powyższym w dniu 9 kwietnia od godziny 900 do 1500 wystąpić mogą przerwy w dostawach wody. Przerwami w dostawach wody objęta będzie ulica Wyszyńskiego, Popiełuszki, Ogrodowa, Akacjowa, Wąska, Łąkowa, Dąbrowskiego oraz Kościuszki.

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.