Informacja w sprawie przerw w dostawach wody

W związku z planowaną wymianą nawierzchni na ul. Ogrodowej w Śremie, spółka Śremskie Wodociągi dokonuje wymiany przyłączy i węzłów, co wiąże się z przerwami w dostawach wody na ul. Polnej i Ogrodowej.

Planowane przerwy w dostawach wody w dniu 11 sierpnia 2016 roku następować będą w godzinach 10:00 – 15:00.