Informacja o zmianie układu sterowania pompami

W związku ze trudną sytuacją energetyczną w kraju, w wyniku której nastąpiły drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej (dla Spółki w roku 2022 to wzrost prawie czterokrotny w porównaniu do roku 2021), których Spółka nie jest w stanie pokryć zaniżonymi, w stosunku do potrzeb, przychodami ze sprzedaży (Organ Regulacyjny – Wody Polskie w sposób bezpodstawny odmawia zatwierdzenia nowej taryfy), podjęliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie naszych kosztów, w tym  m. innymi dokonujemy optymalizacji pracy naszych urządzeń. Jednym z takich działań jest zmiana sposobu sterowania pompowni sieciowych wody poprzez wprowadzenie nowych algorytmów ich pracy, dzięki którym zużycie  energii elektrycznej koniecznej do zasilania pomp tłoczących wodę do sieci  będzie mniejsze. Może to jednak powodować w określonych godzinach, w wyżej położonych punktach gminy lub na wyższych kondygnacjach, chwilowe, ale zauważalne zmniejszenie natężenie przepływu wody. Jednak ta optymalizacja parametrów pracy pompowni to rozwiązanie, które pozwoli choć częściowo zmniejszyć straty jakie generuje dziś w Spółce koszt energii elektrycznej i być może uchroni nas przed późniejszymi, „planowymi” przerwami w dostawach wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.