Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.2180). Na jej mocy ceny i stawki opłat zatwierdzone w:

  • Śremie, Uchwałą nr 369/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 roku,
  • Brodnicy, Uchwałą nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 października 2017 roku,
  • Książu Wlkp., Uchwałą nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 2017 roku,
  • Dolsku, Uchwałą nr XXXVIII/234/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 roku

będą obowiązywały już od dnia 12 grudnia 2017 roku.


Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku