Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Zbrudzewo i Nochowo

Informujemy, że w dniach od 2 do 6 października w miejscowości Zbrudzewo, a także w dniach od 9 do 13 października w miejscowości Nochowo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.