Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Śrem i Psarskie

Informujemy, że w dniach od 9 stycznia do 28 lutego 2023 roku w miejscowości Śrem oraz Psarskie, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.