Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Śrem

Informujemy, że w dniach od 22 lutego do 8 marca 2024 roku w miejscowości Śrem ulice: Sikorskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kręta, Marciniaka oraz Żwirowa, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.