Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Manieczki ul. Topolowa i ul. Ogrodowa

Informujemy, że w dniu 23 stycznia w miejscowości Manieczki, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tym dniu mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody pomiędzy godziną 8.30 a 10.30.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.