Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Dobczyn, Dąbrowa, Luciny, Kaleje, Grodzewo, Mechlin, Niesłabin, Orkowo i Zbrudzewo

Informujemy, że w miesiącu wrześniu w miejscowości Dobczyn, Dąbrowa, Luciny, Kaleje, Grodzewo, Mechlin, Niesłabin, Orkowo i Zbrudzewo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.