Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Brodnica

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2022 roku w miejscowości Brodnica, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

Prace potrwają w godzinach od 9.00 do 12.00 i w tym czasie nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.