Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 6 do 16 maja 2019 roku w miejscowości Śrem osiedle Helenki, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.