Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 12 do 30 października 2020 roku w miejscowościach Mateuszewo, Dąbrowa, Grodzewo, Luciny, Kaleje w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.