Informacja o czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniach od 14 maja do 16 maja 2019 roku na terenie miasta i gminy Śrem odbywać będzie się czyszczenie sieci kanalizacyjnej. W miejscach czyszczenia sieci występować mogą utrudnienia w ruchu drogowym oraz ewentualne chwilowe uciążliwości odorowe.

Harmonogram czyszczenia sieci:

  •  14 maja – miejscowość Niesłabin, ul. Osiedlowa oraz miejscowość Zbrudzewo ul. Polna,
  •  15 maja – miejscowość Śrem ul. Nadbrzeżna oraz ulica Modrzewskiego,
  •  16 maja – miejscowość Śrem, ul. Przemysłowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.