Informacja dla mieszkańców miejscowości Piotrowo, Kopyta, Grabianowo, Chaławy, Szołdry, Brodnica, Sulejewo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Sucharzewo, Rogaczewo, Ogieniowo, Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętą przez Urząd Gminy w Brodnicy inwestycją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie, informujemy o możliwych zakłóceniach w dostawie wody do miejscowości zaopatrywanych przez tę stację, tj. Piotrowo, Kopyta, Grabianowo, Chaławy, Szołdry, Brodnica, Sulejewo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Sucharzewo, Rogaczewo, Ogieniowo, Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Zakłócenia te polegać mogą na obniżeniu ciśnienia wody, czy też czasowym braku jej dostaw, szczególnie w miejscowościach najbardziej oddalonych od SUW w Piotrowie. Po zrealizowaniu tej inwestycji nastąpi wyraźna poprawa warunków zaopatrzenia w wodę ww. miejscowości.

Powodem możliwego wystąpienia zakłóceń jest konieczność czasowego wyłączania z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie. W tym czasie zasilanie w wodę odbywać się będzie z eksploatowanej przez Spółkę stacji uzdatniania wody w Gaju. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że nie jest odpowiedzialna za modernizację stacji uzdatniania wody w Piotrowie i nie uczestniczy w realizacji tej inwestycji. Informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodnicy.