Informacja – 16.12.2014r. czynne do 12:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. informuje, że dnia 16.12.2014r. Przedsiębiorstwo przy ul. Parkowej 8 oraz ul. Zachodniej 68 będzie czynne do godziny 12:00.

Jednocześnie informujemy, że rachunki za dostawę wody i odbiór ścieków można regulować, bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, we wszystkich kasach Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie im. ks. P.Wawrzyniaka.