Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie ul. Sikorskiego

W dniu 16 lipca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie ul. Sikorskiego.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Jaworowa, Klonowa, Jesionowa oracz część ulicy Sikorskiego oraz Al. Platanowej.

Prace przy usuwaniu awarii potrwają od godziny 930 do godziny 1300.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W dniu 12 lipca 2019 roku, w godzinach od 800 do godziny 1200, prowadzone będą prace na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem ul. Gostyńska. W godzinach tych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy Gostyńskiej oraz części ulicy Mickiewicza.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W dniu dzisiejszym, w godzinach od 830 do godziny 1500, prowadzone będą prace na sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo.

W godzinach tych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Załatwianie spraw w Spółce przez pełnomocnika

Informujemy, że w przypadku gdy odbiorca usług swoje sprawy załatwia w Spółce przez pełnomocnika, to ten jest zobowiązany przedstawić podpisane przez odbiorcę usług pełnomocnictwo oraz oświadczenie RODO pn. „informacja dla klienta/odbiorcy działającego przez pełnomocnika o obowiązującej w Spółce procedurze przetwarzania jego danych osobowych”.

Wzory tych dokumentów zamieszczamy poniżej:

 

Pełnomocnictwo dla klienta

RODO Oświadczenie klienta

 

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 1 do 12 lipca 2019 roku w miejscowości Śrem ul. Gostyńska, Glinki, Jasna, Wiejska, Wiosny Ludów, Kosynierów, Krótka oraz Środkowa w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Zgodnie z decyzjami z dnia 11 czerwca 2018 roku wydanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.1152), przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dniem 3 lipca 2019 roku ulegają zmianie obowiązujące w Spółce na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 2 lipca 2020 roku, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cennik usług obowiązujący w w/w okresie prezentujemy w poniższych tabelach:

  1. Ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2. Ceny i stawki opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 17 do 28 czerwca 2019 roku w miejscowości Śrem ul. Kolejowa, Sikorskiego, Marciniaka, Żwirowa, Fabryczna, Kręta oraz część ul. Kilińskiego w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.