Informacja o czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniach od 14 maja do 16 maja 2019 roku na terenie miasta i gminy Śrem odbywać będzie się czyszczenie sieci kanalizacyjnej. W miejscach czyszczenia sieci występować mogą utrudnienia w ruchu drogowym oraz ewentualne chwilowe uciążliwości odorowe.

Harmonogram czyszczenia sieci:

  •  14 maja – miejscowość Niesłabin, ul. Osiedlowa oraz miejscowość Zbrudzewo ul. Polna,
  •  15 maja – miejscowość Śrem ul. Nadbrzeżna oraz ulica Modrzewskiego,
  •  16 maja – miejscowość Śrem, ul. Przemysłowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W związku z planowaną przez Gminę Śrem, do sierpnia 2019 roku, przebudową dróg w Śremie – rejon ul. Stary Rynek, Spółka przystąpiła do koniecznych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się w obrębie pasa drogowego. W związku z powyższym w dniach od 9 maja do 9 czerwca od godziny 900 do 1500 wystąpić mogą przerwy w dostawach wody. Przerwami w dostawach wody objęta będzie ulica Stary Rynek, Targowa, Mała Łazienkowa, Łazienkowa oraz Piaskowa.

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 6 do 17 maja 2019 roku w miejscowości Śrem osiedle Helenki, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 23 do 30 kwietnia 2019 roku w miejscowości Śrem osiedle Helenki, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Prace na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Moniuszki

W dniu 16 kwietnia 2019 roku odbędą się prace na sieci wodociągowej związane z usunięciem awarii, która wystąpiła w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

Prace potrwają od godziny 900 do godziny 1200.

Przerwą w dostawie wody objęta będzie ulica Moniuszki oraz Paderewskiego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kolejna awaria sieci wodociągowej w Śremie, ul. Moniuszki

Po usunięciu awarii w Śremie na ul. Moniuszki i wznowieniu dostawy wody nastąpiła kolejna awaria na sieci wodociągowej.
Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Moniuszki oraz ul. Paderewskiego.
Służby wodociągowe przystąpiły do usuwania awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w Śremie, ul. Moniuszki

W dniu 12 kwietnia 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej przy ul. Moniuszki w Śremie.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Moniuszki oraz ul. Paderewskiego.

Prace przy usuwaniu awarii potrwać mogą do późnych godzin popołudniowych.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 9 do 18 kwietnia 2019 roku w miejscowości Nochowo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.