Zamówienie nr ZP/1/2018 na przebudowę i rozbudowę budynku pompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

  1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.1 załącznik nr 1 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3.2 załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

3.3 załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

3.4 załącznik nr 4 do SIWZ – dokumentacja projektowa

3.5 załącznik nr 5 – STWiOR

3.6 załącznik nr 6 – przedmiar robót

3.7 załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

3.8 załącznik nr 8 do SIZW – formularz ofertowy

3.9 załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

Awaria sieci wodociągowej w Ostrowie

W dniu 19 czerwca 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Ostrowie. Prace przy jej usuwaniu potrwają od godziny 8:00.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta miejscowości Ostrowo oraz Borgowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w Gaju

W dniu 26 kwietnia 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Gaju. Prace przy jej usuwaniu potrwają od godziny 800.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta część miejscowości Gaj.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w Brodnicy

W dniu 26 kwiecień 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Brodnicy. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będą objęte miejscowości: Sulejewo, Sulejewo Folwark, Brodnica oraz część Żabna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo

W dniu 20 marca 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo.

Prace przy jej usuwaniu potrwają od godziny 900 do 1200.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta miejscowość Borgowo od numeru 29 do 39, Ostrowo Chuby oraz Drzonek.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja

W dniu 12 marca 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej na ulicy Konstytucji 3 Maja. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta ulica Konstytucji 3 Maja 2 i 6 – całe bloki Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, Przedszkole Słoneczna Szósta oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie im. Braci Barskich.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Młyńskiej w Śremie

W dniu 18 stycznia 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w rejonie ulicy Młyńskiej w Śremie.
Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta między innymi ulica Targowa, Młyńska, Wielka Rzeźnicka, Wyszyńskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Ogrodowa,Popiełuszki,Wąska, Akacjowej i Łąkowej.

Prace przy jej usuwaniu potrwają od godziny 930 do godziny 1300.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.