Wniosek o rozwiązanie umowy o odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej