Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie dla nowego punktu/innego odbiorcy nowego punktu/innego odbiorcy