Wniosek o wydanie warunków technicznych dla opomiaropwania własnego ujęcia wody (hydrofor)