WZÓR protokołu przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu