Oświadczenie dotyczące potrzeb, na jakie odbiorca zużywa wodę