Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk