Ogłoszenie nr 500138892-N-2018 o zmianie ogłoszenia nr 571376-N-2018