Państwowy Instytut Weterynaryjny – sprawozdanie z badań PIWet