Wniosek o wydanie warunków technicznych dla opomiarowania własnego ujęcia wody (hydroforu)