Instytut Ochrony Środowiska – opinia i instrukcja stosowania