Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-936/20 z dnia 26 maja 2020 roku